Speciális igények

Milyen jogokkal rendelkeznek a fogyatékkal élők és a mozgásukban korlátozott utasok a légi közlekedésben?

A statisztikák szerint Európában a légi közlekedés igénybevételekor, valamint a repülőtéren zajló kommunikáció során, nagyjából minden 5. embernek szüksége lehet bizonyos fajta speciális segítségre. Amennyiben Ön is közéjük tartozik (valamilyen fogyatékkal kell együtt élnie, mozgásában korlátozott, vagy idős), érdemes tudnia, hogy az Európai Jogi Szabályozás számos olyan rendelkezést ír elő, amelyet az EU összes repülőterén alkalmazni kell. Ezen rendelkezések célja, hogy mindenki számára egyformán hozzáférhető legyen a közlekedés, minden nemű megkülönböztetés vagy további költségek nélkül.

Fontos tudnia, hogy senki sem tagadhatja meg az Ön számára a repülőgépre való helyfoglalást, beszállást csak azért mert valamilyen fogyatékossága vagy mozgási korlátozottsága van! Kizárólag abban az egy esetben korlátozhatják fenti jogainak gyakorlásában, hogyha a nemzeti vagy nemzetközi szabályozások által szükségesnek ítélt biztonsági intézkedések, illetve technikai kötöttségek (pl.: a repülőgép egyes műszaki paraméterei) nem teszik lehetővé.

Ön vajon tudta, hogy az EU tagállamokból induló repülőjáratokon – amennyiben nem áll fenn műszaki korlátozó tényező, és igényét is bejelentette 48 órával korábban – a légitársaságok kötelessége, hogy ingyen szállítsák orvosi segédeszközét, valamint legfeljebb két, a mozgását segítő berendezését (mankó, kerekesszék, stb.) is?

Amennyiben utazása során  a szükségleteihez igazított személyi segítséget kíván igénybe venni, fontos, hogy legalább 48 órával az indulás előtt jelezze ezen igényét a légitársaságnak! Ezt követően az egyetlen teendője már csak az, hogy az indulás előtt előírt időben érkezzen a repülőtérre, majd jelezze érkezését a járatának megfelelő utasfelvételi pultnál vagy az információs pontokon. A légitársaság személyzete – igény szerint – segítséget nyújt Önnek, hogy könnyedén intézhesse az utasfelvétel formai részeit. Ha szeretné, a segítő személy segítséget nyújthat a beszállókapukhoz való eljutásban és a biztonsági ellenőrzéseknél is. Önt ugyanúgy megilleti a repülőtéren rendelkezésre álló infrastruktúrák használatának joga, így a segítségnyújtáshoz szükséges eszközök, berendezések személyes mozgásképességeihez lesznek igazítva.

További segítségek a speciális igényű embereknek:

  • A repülőtér biztonsági előírásait személyre szabott módon ismerheti meg
  • Elsőbbség a repülőgépre való beszálláskor
  • Beszállás a legjobb körülmények között és megfelelő eszközök segítségével
  • Mozgást segítő eszköz elhelyezése közvetlenül a poggyásztérben
  • A légitársaság személyzetének kiemelt figyelme
  • Szükség esetén vakvezető kutya kísérete az utastérbe
  • Fogadó személy segítsége a célországban vagy az átszállás országában – az utasok számára fenntartott kijáratig

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mindezen előnyöket és intézkedéseket akkor tudják az Ön számára biztosítani, ha kellő időben jelzi igényét a légitársaság felé. Amennyiben ezt elmulasztja csak korlátozott módon fognak tudni segítséget nyújtani. Ha úgy gondolja, valamely rendelkezésének nem tett eleget a kijelölt személyzet, jelezheti az adott repülőtér vagy légitársaság üzemeltetőjének irányába. Amennyiben élni szeretne panasztételi jogával, keresse az országa szerinti nemzeti ellenőrző szerveket (Magyarországon: Egyenlő Bánásmód Hatósága, Nemzeti Közlekedési Hatóság), vagy az Európai Unió illetékes hivatalát. Ennek elérhetőség, valamint fenti szabályozás részletes ismertetését a www.apr.europa.eu honlapon találja.